siamgolden vertification

Verified Member

ได้รับรองสถานภาพโดยควินแอล การรับรองประวัติการค้าจัดทำขึ้นเพื่อให้ความโปร่งใสในการแสดงตัวตน อย่างถูกต้องตามกฎหมายแก่ผู้ร่วมการค้าและสมาชิกในระบบของควินแอล ดอท คอม สำหรับเครื่องหมายรับรองประวัติการค้าทางควินแอลขอสงวนให้แก่ บริษัทที่ได้รับรองสถานภาพจากทางควินแอลเท่านั้น

มาตรฐานการจัดการ

  • หอการค้า
  • เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
  • หนังสือรับรอง

ใบรับรอง

  • บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • 11/440 ซ.เลิศพัฒนาเหนือ ถนนริมคลองบางค้อ บางค้อ จอมทอง 10150
  • ไทย, กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของสมาชิก